ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 

Μέρος του τείχους της Ζίχνας ( από το βιβλίο του Ι. Πραζιούτη Η Ζίχνη - Φυλλίδα )