Επίσκεψη της ομάδας στα ελαιοτριβεία Παλαιοκώμης και Αμφίπολης

            Παρασκευή      4    Δεκεμβρίου    1998

 

Οικολογικό ελαιοτριβείο Παλαιοκώμης

 

 

Πλυντήριο ελιάς  

 

Σπαστήρας και προμαλακτήρας  

 

Οριζόντιος μαλακτήρας :  

Κάνει μάλαξη του πολτού για 45 περίπου λεπτά για να πάρει το ζυμάρι μια θερμοκρασία 380 - 400  C .  

 

Το ντεκάντερ . Η καρδιά του εργοστασίου :  

Χωρίζει το ζυμάρι σε τρία μέρη :  νερό - κουκούτσι ( ο πυρήνας ) - λάδι   

 

 

Διαχωριστήρες  

Ο τελικός καθαρισμός γίνεται στους διαχωριστήρες που από εκεί βγαίνει καθαρό λάδι .  

 

 

-Γιατί το ελαιοτριβείο σας λέγεται οικολογικό ;

   -Γιατί το ντεκάντερ δουλεύει σε 2 σκάλες . Η μία σκάλα είναι η φυσιολογική που δουλεύει συνήθως και η άλλη η οικολογική που δουλεύει με κρύο νερό . Αλλά η ποσότητα λαδιού που έχουμε στην οικολογική σκάλα είναι μικρότερη .

  - Ποια εποχή λειτουργεί το εργοστάσιο ;     - Νοέμβριο έως Δεκέμβριο

  - Πότε κτίστηκε ;                                         - Το 1997 .

  - Κάποιες άλλες πληροφορίες ;

 Το ντεκάντερ περνάει μέχρι 3-3.5 τόνους την ώρα .Είναι από τα μεγαλύτερα ντεκάντερ της περιοχής . Η οξύτητα του καλού λαδιού εξαρτάται από την ελιά , την επεξεργασία και την θερμοκρασία επεξεργασίας . Η άριστη επεξεργασία είναι όταν αναμειγνύεται ο ελαιοπολτός με νερό 35-380  C .  

 

Ελαιοτριβείο Αμφίπολης .

 Λειτουργεί από το 1990 . Έχει δυνατότητα επεξεργασίας 20 τόνων την ημέρα . Είναι σε λειτουργία τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο . Το νερό στους μαλακτήρες έχει θερμοκρασία 800  C .